OOK VOOR HET MILIEU: 'T LIEFST EEN SIEMATIC

Duurzaamheid


Voor SieMatic heeft duurzaamheid altijd bijzonder hoge prioriteit, en niet alleen omdat hout voor onze producten de belangrijkste grondstof is. Vanuit ons eigen gevoel van verantwoordelijkheid hanteren we normen die veel hoger zijn dan die welke standaard zijn in de branche. De bedrijfsfilosofie ''t Liefst een SieMatic' getrouw.

Ook voor het milieu en het thema duurzaamheid geldt bij SieMatic "Het liefste het beste".

Onze doelstelling is om in alle sectoren van onze onderneming alles te doen wat mogelijk is om het milieu te ontzien. Daarbij baseren we ons op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De kwaliteit van onze maatregelen laten we bevestigen door een neutrale instantie. Uiteraard worden daarbij ook de onderzoekers goed onderzocht, om er zeker van te zijn dat alle milieu-certificaten die aan SieMatic worden toegekend daadwerkelijk serieus, transparant en betekenisvol zijn.

"Controleer de Examiner"

Sommige begrippen worden zoveel besproken dat ze gemeengoed dreigen te worden en hun waarde verliezen, zoals 'duurzaamheid'. Oorspronkelijk was duurzaam synoniem aan degelijk: vervaardigd om lang mee te gaan. Tegenwoordig gaat het vooral om het effect op de duurzaamheid van het milieu en het leven op deze wereld. Duurzaam hout komt uit bossen die worden beheerd vanuit ecologische, economische en sociale principes. Als grootgebruiker van hout voelen we ons uiteraard nauw betrokken bij het milieu en volgen we alle ontwikkelingen op de voet. Zodra het mogelijk werd om onze extreme hoge kwaliteitsnormen ook te realiseren met duurzame houtmaterialen zijn we ons inkoopbeleid daarop gaan afstemmen. Zoals u merkt, streven we er naar om overal in het bedrijf steeds beter te scoren bij het realiseren van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij passen we de nieuwste milieudenkbeelden en technologieën toe. Als producent van duurzame kwaliteitskeukens nemen wij ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het milieu, zo bepalend voor de kwaliteit van het leven. De resultaten willen we graag bewijzen, door ze te laten controleren door onafhankelijke, erkende instanties. Omdat die serieus, transparant en zinvol zijn.

 

ISO certificeringen

Wij voldoen niet alleen aan de internationale DIN-norm EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitszekerheid, maar ook aan de speciale norm voor milieumanagement ISO 14001. Deze legt wereldwijd erkende eisen vast ten aanzien van mileumanagement. Bij beide normen ligt het zwaartepunt op het continue opimalisatieproces op basis van de PDCA-methode (Plan-Do-Check-Act) en het bereiken van de geformuleerde doelstellingen.

Ons geïntegreerde kwaliteits- en milieumanagementsysteem is gebaseerd op de internationaal geldende DIN-normen EN ISO 9001:2008 en ISO 14001. Het zijn de bouwstenen van elke 'Excellence Strategy' voor het milieubeleid van een onderneming. De toepassing in onze dagelijkse praktijk is gewaarborgd door gestandaardiseerde audits, die zowel intern als extern worden gecontroleerd. We gebruiken zoveel mogelijk speciaal gekweekt en recyclebaar hout uit ecologisch beheerde bossen. Daarnaast werken we ook aan andere vormen van duurzaamheid, zoals minimalisering van transport en energieverbruik, efficiënter gebruik van materialen en hergebruik van afvalstoffen.

De dan nog resterende houtmaterialen worden volledig gebruikt voor onze verwarming, met een betere CO2-balans dan bij verwarming met aardolie. De aangeplante bomen in de gecontroleerde bossen leveren een bijdrage aan het omzetten van het broeikasgas CO2 in zuurstof. Door onze productie te verdelen over verschillende etages besparen we stookkosten. De afzuigsystemen van onze houtbewerkingsmachines zijn gekoppeld aan een recirculatiepersluchtsysteem.

Omdat bij de omzetting van elektriciteit in perslucht warmteverlies ontstaat, is ons persluchtsysteem zo geperfectioneerd dat we nu met aanzienlijk minder luchtdruk hetzelfde werk kunnen doen. Dit verlaagt het stroomverbruik met meer dan 10%. Niet overal wordt zo milieuvriendelijk gewerkt. Daarom kiezen we toeleveranciers in Europese landen waar eveneens hoge normen gelden ten aanzien van duurzaam ondernemen. Ook bij het reduceren van schadelijke stoffen doen we meer moeite dan menig ander bedrijf. Zo waren we in de keukenbranche de eerste, al jaren geleden, die lakken op waterbasis gingen toepassen voor hout en fineer. Gelakte fronten van SieMatic zijn in principe styreenvrij. We leveren bewust geen keukens met fronten die met kunststoffolie zijn bekleed, dus komt er wat ons betreft geen PVC in het milieu.

Gebruik van formaldehyde is nog noodzakelijk, maar bij SieMatic voldoen we aan de E 0,5 norm (0,05 ppm), dat is de helft van wat standaard is (E 1: 0,1 ppm). Tijdens het productieproces gebruikte reinigingsmiddelen zijn vervangen door middelen met tot 80% minder VOC. Sinds 2003 heeft SieMatic het gebruik van milieubelastende materialen verminderd van circa 6.000 kg tot circa 1.800 kg per jaar. Alle SieMatic bedrijfswagens hebben moderne, 'schone' dieselmotoren en alles wat binnen rijdt, zoals vorkheftrucks, loopt op gas of elektriciteit. De verlichting in ons bedrijf, ook het kleinste lampje, heeft een reflector om de functionele lichtopbrengst te optimaliseren. Ons afval wordt in totaal op maar liefst 31 manieren gescheiden.

German Furniture Association Certification for Quality, Safety & Healthy Living
GS Symbol Compliant for Environmental Safety

Als een van de weinige keukenproducenten is SieMatic aangesloten bij de Gütegemeinschaft Möbel die onze producten goedkeurt voor het RAL-keurmerk: de gouden M. Dit keurmerk staat niet alleen garant voor geteste kwaliteit en zekerheid, ook voor gezond wonen. Aanbevolen door de overheid en de B.U.N.D., Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Het keurmerk 'GS Geprüfte Sicherheit' (Bewezen Zekerheid) wordt toegekend na inspectie van productieprocessen en producten. Deze inspecties worden regelmatig herhaald zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. Ook controleert men of geen schadelijke stoffen zijn gebruikt.

Internationaal certificaat van de
Forest Stewardship Council (FSC) ®

Het milieucertificaat van de Forest Stewardship Council (FSC®) eist bijzonder veel van een bedrijf, maar daarmee laten we zien dat duurzaamheid ons ernst is. We vervullen graag een voortrekkersrol in de meubelindustrie. SieMatic is een FSC® gecertificeerd bedrijf en kan onderdelen uit zijn assortiment van duurzaam hout leveren, volgens de normen van FSC®. De FSC® is een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie die zich ten doel stelt bossen en mensen te beschermen. Basis daarvoor is de certificering van bossen en gerelateerde industrieën aan de hand van wereldwijd eenduidige criteria. De FSC® hecht evenveel belang aan economische, ecologische als sociale voorwaarden ten aanzien van verantwoord omgaan met houtbronnen. De organisatie zet zich mondiaal in voor het duurzaamheidsgerichte beheer van bossen, de bescherming tegen overexploitatie, het behoud van zeldzame boomsoorten en het voorkomen van de schending van mensenrechten. Jaarlijkse inspecties van alle gecertificeerde bedrijven zorgen voor optimale geloofwaardigheid en transparantie. Daarom wordt de FSC® als enige bossencertificeringssysteem zowel door milieu- als maatschappelijke organisaties en de bosbouw en houtindustrie ondersteund. SieMatic is er trots op om, als een van de eerste merkkeukenproducenten, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstgerichte beheer van natuurlijke grondstoffen ter bescherming van het leven op aarde.